آخرین اخبار

طرزتهیه محصولات

طرز تهیه محصولات : مبلغ مورد نظر رابه

شماره حساب   ۱۱۶۰۳۸۷۹۸۴   و یاکارت   ۶۱۰۴۳۳۷۸۸۲۶۸۲۰۰۶    بانک ملت بنام مهدی اصغری بادکی

واریز فرمایید.سپس شماره واریز،آدرس دقیق وکدپستی خودراازطریق تماس تلفنی یا پیامک ویاتلگرام به مدیرفروش خانم برکشاهی ویامهندس اصغری اطلاع دهیدتامحصول خودراکمترازسه روزدریافت کنید

شماره تماس مهندس اصغری : ۰۹۱۴۲۱۱۴۳۹۳

آدرس تلگرامی مهندس اصغری: باشماره  ۰۹۱۴۲۱۱۴۳۹۳   و یا آیدی   @mehdiasgharibadeki

شماره تماس خانم برکشاهی: ۰۹۱۵۴۲۳۹۹۷۹

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team